Výcvik psa, výcvik psov

Chovateľská stanica nemeckého ovčiaka

Chovateľská stanica Nemeckého ovčiaka Canislog, kladie dôraz na jeho upotrebiteľnosť v praxi. Nezabúdame tiež na jeho fyzickú krásu a pevné zdravie.

Ročne odchováme jeden až dva vrhy, pričom sa naše šteniatka pohybujú v aktívnom domácom rodinnom prostredí. Tu získavajú úžasné základy sociálneho správania, vedieme ich k výbornej komunikácii a čistote.

Chovateľská stanica Canislog sa zaoberá výlučne chovom jedného plemena, Nemeckého ovčiaka. Naše chovné sučky nie sú strojmi na výrobu šteniat, preto sa snažíme, aby oddychovali a mali medzi vrhmi prestávky.

Chovateľská stanica Canislog sa radí medzi malé chovateľské stanice, keď ročne odchováme maximálne dva vrhy u iných matiek a líniových spojení.

V chove presadzujeme osvedčené chovné línie, pričom sa usilujeme o vytvorenie pracovne výborného jedinca s pekným výzorom, /exteriérom/.

Šteniatka sa pohybujú v aktívnom prostredí rodinného charakteru od útleho veku, kde sú vedené k čistote a výbornej komunikácii s človekom.

Ak si u nás budete chcieť rezervovať šteniatko, majte na zreteli, že si zaobstarávate priateľa, nie vec!

Psíkovi sa bude treba venovať:
- každodenne vychádzky,

- chodiť s ním na tréningy, aby sa rozvíjali jeho geneticky dané povahové vlastnosti,
- chodiť k veterinárovi na pravidelné prehliadky a očkovania,
- kŕmiť kvalitným krmivom počas celého života....

To platí aj opačne s prihľadnutím na to, že psík neostane v celodennom pobyte vo vymedzenom priestore a sám. Očakávame že, si navzájom budete robiť príjemnú spoločnosť.

Za túto starostlivosť dostanete výborného priateľa na vychádzky, ochrancu Vás, Vašej rodiny a majetku, výborného vychovávateľa vašich detí. Kedy a akokoľvek prídete - bude sa tešiť, a to všetko za predpokladu že ho správne socializujete a budete sa mu dostatočne venovať.

GARANTUJEME:
- doživotnú zdravotnú záruku na genetické vady...,
- pomoc pri jeho tréningu s výraznými zľavami...,
- pôvod jedincov testom DNA.

Späť na úvod