Výcvik psa, výcvik psov

Výcvik psa, výcvik psov

Sme výcviková škola pre psov zameraná na výchovu výborného spoločníka - mestského psa a fungovanie v rodinnom prostredí. Dôraz je kladený nielen na správne vykonávanie povelov a cvikov z hľadiska psa, ale hlavne naučenie čerstvého či pokročilého majiteľa, ako sa správať pri rôznych situáciách, akú povelovú techniku voliť, či správne reagovať na rôzne vzniknuté situácie. Ako často vravíme novopečeným majiteľom psíka "výcvik a výchova psa je skôr o majiteľovi ako o samotnom psovi".

Dosť často sa stretávame s poľudšťovaním psa, čo je na škodu rodiny – svorky, preto naším programom ponúkame možnosť pochopiť psej svorke, reči psov tak, aby pes netvoril v rodine príťaž, ale výborného vychovaného spoločníka.

Samotný výcvik psa preto prebieha v rôznom prostredí tak aby pes nemal zakódovane len miesto tréningu = treba počúvať !!! Chodievame trénovať do mesta, stanicu tak aby pes bol priateľský ku okoliu, plne zvládal chápať ľudí a ich pohyb v bežnom živote.

Ponúkame následné služby:
- výcvik psov - všetkých plemien – socializácia a poslušnosť
- výcvik psov – špeciálny výcvik - obrana (ochrana rodiny a majetku)
- výcvik psov - príprava majiteľa a psa na vykonanie skúšok (aj poľovných, bonitácií, výstav)
- výcvik psov – riešenie problémových a ťažko zvládnuteľných psov – vytvorenie životného programu pre problémového psa
- výcvik psov – stopovanie podľa priania majiteľa
- výcvik psov - rôzne formy výcviku psov, podľa želania majiteľa psa

Formy výcviku:
- výcvik psa - skupinový vykonávaný majiteľom, vykonávame v Poprade (pondelky, stredy a piatky - dospelé psi od 12.mesiacov, šteniatka od 3. do 12.mesicov - mapa ) a v Kežmarku ( štvrtky dospelé psi aj šteniatka - mapa)
- výcvik psa - Individuálny vykonávaný majiteľom psa ( pondelky – stredy – piatky v hodinách po dohode s profesionálnym trénerom psov )
- výcvik psa - kombinovaný v prvý týždeň trénuje psa tréner profesionál a v ďalšie dva týždne majiteľ psa.
- Výcvik psa – s ustajnením v našom zariadení pod dohľadom profesionálneho trénera psov a jeho ošetrovateľa. Najviac využívaná forma tréningu vhodná pre firmy a zaneprázdnených majiteľov psa.
     - Jedná sa o intenzívny 3 až 4 týždňový výcvikový kurz pre psíkov s možnosťou týždennej dochádzky. Výcvik sa vykonáva v pracovných dňoch t.j. pondelok až piatok. Výcvik psa je dvojfázový, dopoludňajší a popoludňajší.
     - Po skončení týždňa, odchádzajú psi, ktorí sú zároveň v internáte, ku svojim majiteľom. V cene výcviku je zahrnuté zaškolenie majiteľa psa v podobe troch výcvikových lekcií.
     - Výcvik psa – je predvedený majiteľovi psa a získava Osvedčenie o výcviku psa

Možnosť odpočtu DPH.

Späť na úvod